Kongre Bilgileri

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi


10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla İLEM'in yürütücülüğünde düzenlenen ulusal bir kongredir.

TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkan sağlayan TLÇK, nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılara, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler İLEM tarafından yayınlanmaktadır.

10. TLÇK, 3-6 Kasım 2021 tarihlerinde Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecektir.

Kongreye kimler başvurabilir?

Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış herkes başvuru yapabilir.

Kongreye katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre boyunca katılımcıların konaklama ve yemekleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Ulaşım katılımcıların kendilerine aittir ve herhangi bir destek sunulmaz.

Önemli Tarihler:

  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Temmuz 2021
  • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 16 Ağustos 2021
  • Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 30 Eylül 2021
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 20 Ekim 2021
  • Kongrenin Düzenlenme Tarihi: 3-6 Kasım 2021